Jetzt auch auf fb: Islandhunde vom Feinasberg

Edda Bylursdottir vom Feinasberg....
...7 Monate alt mit ihrem Freund Kayo!